NADERE VERKLARING

Veel bedrijven willen graag zelf de inhoud van hun website bepalen. Echter, als de kennis van HTML ontbreekt, is tussenkomst van een derde partij bijna onontkoombaar.
Een Content Management Systeem kan dan uitkomst bieden. Met een dergelijk systeem bepaalt men zelf de inhoud van de website, die vervolgens in het stramien van de webpagina geplaatst wordt.
Al naar gelang de wensen van de klant, kan een Content Management Systeem variƫren van het uitsluitend plaatsen van platte tekst, tot een volledige WYSIWYG gebruikers-interface (GUI).